Hitsausmenetelmät

Käyttämiämme hitsausmenetelmiä on 3 kpl:

orbitaalihitsaus sauvatorbitaalihitsauskone

1. Orbitaalihitsaus

Orbitaalihitsaus soveltuu korkean laatuvaatimuksen putkistohitsauksiin. Orbitaalihitsaus
on nopea hitsausmenetelmä, jossa elektrodi kiertää automaattisesti hitsattavan putken
ympäri, joka on Argon Premium suojakaasun ympäröimä myös sisältä. Suojakaasu estää
putken liiallisen kuumenemisen ja hitsi jää täysin kirkkaaksi myös putken sisältä. Hitsin
korkea laatu ja hitsin muoto estävät aineen tarttumista liitoskohtaan. Putken katkaisu ja
railon esivalmistus ovat tärkeä osa hitsausta.

 

2. TIG-hitsaus

tighitsauskone

TIG-hitsaus on kaasukaarihitsausprosessi, jossa valokaari palaa sulamattoman
volframielektrodin ja työkappaleen välissä suojakaasun ympäröimänä. Suojakaasu on aina
inertti kaasu, jona käytetään yleensä argonia. Se suojaa samalla myös kuumaa elektrodia
hapettumiselta.
TIG-hitsausta voidaan tehdä lisäaineen kanssa tai ilman lisäainetta. Lisäaine tuodaan
käsinhitsauksessa toisella kädellä hitsisulaan, johon se sulaa. Mekanisoidussa TIGhitsauksessa
lisäaineen syöttöön käytetään koneellista langansyöttölaitetta.
TIG-hitsausta tehdään käsinhitsauksena vähän samaan tapaan kuin kaasuhitsausta. Se
on helppo myös mekanisoida laittamalla hitsain kuljetuslaitteeseen. Lisäaine on 1000 mm
pitkä suora ja paljas lisäainelanka, jonka kemiallinen koostumus vastaa yleensä
hitsattavan materiaalin koostumusta.
TIG-hitsaus on yleisesti käytetty, tärkeä hitsausprosessi. Yleisimpiä käyttöaloja ovat mm.
vaativien putkistojen hitsaus, ruostumattomien putkien ja putkipalkkien valmistus, ohuiden
aineiden hitsaus, alumiinin hitsaus, erikoismetallien hitsaus ja pienet korjaushitsaukset.
Käyttöalue alkaa noin 0,1 mm:n ainepaksuudesta lähtien.
TIG-hitsauksen etuja ovat mm. hyvä sulan ja tunkeuman hallinta, lämmöntuonti hyvin
säädettävissä, metallurgisesti erittäin puhdas hitsi, hitsaus mahdollista myös ilman
lisäainetta, kuonaton hitsaus, kätevyys ja hyvänmuotoinen hitsi.

3. Kaasujuottaminen


Kovajuottaminen on materiaalin liittämistä yhteen menetelmällä jossa vain juote eli lisäaine
sulaa. Käytettävän lisäaineen sulamislämpö on siis alhaisempi kuin liitettävien
perusaineiden.
Kovajuotossa kappaleiden ja juotteen kuumennus tapahtuu yleisimmin happi-asetyleeni
liekillä. Juotteina käytetään yleisimmin hopea-, fosforikupari- tai messinkijuotteita.
Kovajuottomenetelmissä käytetään myös juoksutteita, jotka suojaavat liitospintoja
hapettumiselta sekä parantavat juotteen juoksevuutta.
Kaasujuottamista käytetään yleisimmin messinki, kupari- ja ruostumattomien putkien
kovajuottamisessa ja käytetään paljon terveydenhuollon tuotteissa ja osissa.